översätt

torsdag 18 september 2014

Konsulter med egenintresse ska övertyga oss att ombilda


Sommaren är över, valet är överstökat och i dag meddelades vi om att en bostadsrättsförening för husen i kvarteret har bildats. Enligt Bolagsverket finns inte bostadsföreningen formellt ännu, men det är gissningsvis bara en tidsfråga.

Styrelsen för föreningen har anlitat ombildningskonsulterna på företaget Bergman & Partner i syfte att övertyga tveksamma grannar om varför vi bor ombilda. Två tredjedelar av oss som bor här måste vilja vara med på en ombildning, men där är föreningen inte ännu.

Först måste de få fastigheterna värderade och då krävs att fler av oss grannar säger att vi vill undersöka möjligheterna att ombilda.

Därför vill nu bostadsrättsföreningen nu ha in fler intresseanmälningar.

För att föreningen ska kunna gå vidare och få fastigheten värderad måste en intresseanmälan lämnas in till Wallenstam. För att värdering ska göras krävs att minst 40 procent av de boende är intresserade.

En intresseanmälan ska bestå av:

Registreringsbevis från Bolagsverket (högst 6 månader gammalt)
Intresseanmälan från bostadsrättsföreningen i original
Individuella intresseanmälningar i original

Om du inte är säker på att du vill ombilda, lämna inte in några intresseanmälningar. Trots att föreningen säger att anmälningarna inte är bindande så gäller detta:

Om tillräckligt många hyresgäster (40 procent, som sagt) skickar in en intresseanmälan till bostadsrättsföreningen så drar en process igång som inte är slut innan frågan har avgjorts på en köpstämma - dit kan det vara minst ett år.

Tills dess kommer Wallenstam att stoppa all planerad renovering och allt underhåll av våra lägenheter och fastigheterna.

Det är också viktigt att komma ihåg att konsulten inte är en neutral expert. Vem som helt kan kalla sig ombildningskonsult och är först och främst en smart affärsidé.

Det är också viktigt att veta att många konsulter bara tjänar pengar om ombildningen faktiskt går igenom. Om Bergman & Partner misslyckas med att övertyga oss grannar så kommer de alltså att ha arbetat gratis för bostadsrättsföreningen.

De kommer att vilja få igenom ombildningen oavsett vilka konsekvenser det kan få för oss som bor här.

Det är konsulten som tar fram alla underlag inför beslutet om ombildningen, från besiktningsprotokoll till en ekonomisk plan. Granska allt material de skickar ut med mycket kritisk blick.

Vi har återigen kontaktat Hyresgästföreningen och kommer kalla till informationsmöte med dem.

På återhörande.

måndag 23 juni 2014

Kan bostadsrätt bli bostadsfel?

Det har kommit in en del mail med vidare frågor om omvandlingen och den information som hittills delats ut på gårdarna.

Till höger här på bloggen har vi, med hjälp av bland andra Rätt att Bo och Nätverket Rädda hyresrätten, sammanställt kortare texter om vad det kan innebära att omvandla en hyresrätt till en bostadsrätt.

Bland annat tar vi upp sociala och ekonomiska aspekter, försöker ge ett sorts "trivselperspektiv" på en omvandling (blir Råcksta trevligare om det inte bor några hyresgäster här?) och några av de andra riskerna som projektet för med sig.

Dessutom vill vi tipsa er om att läsa Hyresgästföreningens kunskapsmaterial "Kan bostadsrätt bli bostadsfel?. Oavsett om man är tveksam eller redan vet vad man tycker så finns det en hel del bra tips om vad vi som hyresgäster ska tänka på.

På Rätt att Bo finns dessutom en bra punktlista över hur en ombildning ska gå till. Den är bra att ha för alla hyresgäster (oavsett om vi vill förbli det eller om vi önskar köpa lägenheterna), om inte annat för att ha koll på att allt går schysst till.

Vi ses på gårdarna!

söndag 22 juni 2014

Informationsspridning i dag


I dag delade vi ut flygblad och informationsbroschyrer i trappuppgångarna för att informera om att nätverket finns och att vi är fler grannar som inte vill ombilda hyreslägenheterna på Multrågatan och Håsjögränd.

En del trevliga samtal med grannar blev det också. Det är tydligt att många hyresgäster upplever att hyrorna i kvarteret Kontot och Tabulatorn i dag är alldeles för höga i relation till det skick som lägenheterna är i: dåligt målade väggar, drag, sprickor i väggarna, dåligt tätade fönster osv.

Där är hoppet för en del att en ombildning ska få ner boendekostnaderna, men eftersom den nybildade bostadsrättsföreningen kommer få stå för den upprustningen är det väl sannolikt att  våra boendekostnader i stället kommer öka.

Bland de grannar som redan visste att de är emot ombildning så tog många upp att de ser det som en för stor ekonomisk risk och att ansvaret det kommer innebära kommer bli för stort. Andra sade sig inte ha de ekonomiska muskler som krävs för att köpa sin lägenhet. 

Vi har också fått kontakt med Hyresgästföreningen i Stockholm som vill hjälpa oss att arrangera ett informationsmöte om vad ombildningarna kommer att innebära. Vi återkommer med info om det så snart vi kan!

Dessutom har vi nu skaffat en Facebook-grupp för samtal och informationsutbyte mellan oss grannar. Gå gärna med där!

Vi ses på gårdarna!

lördag 21 juni 2014

Nu stoppar vi ombildningen!


Enligt ett anslag från nybildade bostadsrättsföreningen Tabulatorn så finns det planer på att ombilda lägenheterna på adresserna Multrågatan 19, 21, 23 och 25 samt Håsjögränd 2.

Tydligen ska Wallenstam - som i dag är hyresvärd - redan ha sagt att man tänker sälja till föreningen förutsatt om man får 67 procent av de boende med sig.

Det är dags att vi som bor i husen och vill att lägenheterna förblir hyresrätter organiserar oss.

När nu Råcksta rustas upp och det byggs nya hus - i huvudsak bostadsrätter och småhus - är det viktigt att kvarteret Tabulatorn och Kontot förblir hyreslägenheter. Människor ska även i framtiden kunna bo i Råcksta utan att behöva ta miljonlån.

Så här tänker vi arbeta i kvarteret:

1. Ge information om vad ombildning är och vad det kommer att få för följder för de boende och för området. Träffar ska arrangeras.

2. Vi kommer att ta fackhjälp för att granska alla eventuella kalkyler och annat som brf Tabulatorn kommer att presentera

3. Vi kommer att ge argument mot ombildning, vi kommer att ge råd och stöd till alla grannar som vill och behöver det.

Hyresgästföreningen och Råckstahyresgästernas intresseförening har kontaktats och kommer förhoppningsvis att stötta oss.

Vill du vara med? Kanske dela ut flygblad mot ombildningen i din trappuppgång eller hjälpa oss att arrangera möten? Skicka ett mail tilloss i nätverket så hörs vi.

Vi ses på gårdarna!