översätt

söndag 22 februari 2015

Köpestämma har hållits och fastigheterna säljs - vad händer nu?

Den 18:e februari hölls köpestämma i Vällingbyskolan och efter omröstningen står det nu klart att en majoritet av hyresgästerna har röstat för att Brf Tabulatorn ska köpa fastigheterna av Wallenstam.

Bostadsrättsföreningen kommer nu skicka protokollet från stämman tillsammans med röstlängden till vår nuvarande hyresvärd, Wallenstam, som kommer ta beslut om de vill sälja. Därefter kommer Brf Tabulatorn söka lagfart på fastigheten och affären görs upp. Från och med att köpeavtalet godkänts och bostadsrättsföreningen erhållit lagfarten är föreningen rättmätig ägare av fastigheten.

Ett köpekontrakt upprättas och bostadsrättsföreningen får tillträde till fastigheten.  Bostadsrättsföreningen kommer sedan upplåta lägenheterna med bostadsrätt till de hyresgäster som vill. Dessa blir formellt blir ägare till sina bostadsrätter. Boende som vill bo kvar som hyresgäster - men med Brf Tabulatorn som hyresvärd - kommer få göra det.

När insatserna för bostadsrätterna har betalats till föreningen är ombildningen klar. I slutet av april kommer detta att ske, enligt Brf Tabulatorn. Den som på stämman sagt sig villig att köpa, kan ångra sig och dra tillbaka sin intresseanmälan inom sex månader. Detta gäller även omvänt.

Vi har i mail fått frågor om det går att stoppa ombildningen i det här skedet.

Så här har vi svarat:

För att en bostadsrättsförening ska kunna klara fastighetens hela ekonomi krävs att ett tillräckligt stort antal hyresgäster köper sina bostadsrätter. Den ekonomiska planen för fastigheten baseras på ett troligt antal bostadsrätter. Om det visar sig att flera hyresgäster ångrar sig eller inte har resurser nog att köpa - att banken inte beviljar lån till insatsen, till exempel - påverkar det föreningens ekonomi. Då kan banken dra tillbaka sitt lånebesked till Brf Tabulatorn.

Det scenariot bedömer vi dock inte som sannolikt. Vi som varit emot ombildningen och arbetat emot den bedömer att affären kommer att gå igenom. Det får vi acceptera. Vi vill därför passa på att gratulera de grannar som velat ombilda och nu får möjlighet att köpa sin lägenhet.

Våra farhågor - främst vad det gäller föreningens framtida ekonomi och det märkliga "lånet" av Wallenstam - har i sig inte minskat. Men nu är det upp till styrelsen för Brf Tabulatorn att visa att det fungerar.

Därmed sätter vi punkt för arbetet med att stoppa ombildningarna av hyresrätterna på Multrågatan 19, 21, 23 och 25 samt Hågsjögränd 2.

Vi ses på gårdarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar