översätt

Risker: Att ombilda och äga


Vad innebär det att ombilda - och att äga sin lägenhet?

Om du behöver ta lån för att köpa lägenheten du hyr i dag så finns risken för oväntade räntehöjningar. Du kanske kommer att behöva sälja dit boende med förlust.

Du får stå för allt inre underhåll av lägenheten. Du får stå för alla framtida reperationer, vilket kan betyda stora kostnader om spisen eller frysen går sönder. Sådant som i dag ingår i hyran måste du själv betala och utföra.

En bostadsrättsföreningen är tvungen att lägga upp långsiktiga planer för yttre och inre underhåll. Även om fastigheterna i kvarteret renoverats nyligen så finns det sprickor i väggarna, otätade fönster, dålig ventilation och fukt i många lägenheter. Om du röstar ja till ombildning och köper din lägenhet blir du automatiskt delägare till alla fastigheter som föreningen förvaltar och blir därmed ansvarig för att sådant ordnas.

Det är styrelsen i den nya bostadsrättsföreningen som beslutar om hyran utifrån hur fastighetens skick och föreningens ekonomi. Du måste dessutom betala ränta och avbetalningar på eventuella banklån. När räntorna stiger så stiger föreningen kostnader vilket du och alla grannar får betala genom hyran. Din boendekostnad kan bli mycket dyrare än vad du tänkt.

Om du i framtiden vill flytta från Råcksta ska lägenheten säljas, vilket kan ta tid i jakt på rätt köpare. Om du säljer med förlust kan du komma att få betala lån för en lägenhet du inte bor i.

En bostadsrättsförening kan gå i konkurs. Om det händer kommer bostadsrättsföreningen att upplösas och du blir återigen hyresgäst. Då förlorar du det du betalat för bostadsrätten, men lånen du kanske tagit för att köpa får du fortsätta betala. 

Att hyra sitt boende är att bo tryggt. Det ger dig visserligen inte några kortsiktigt ekonomiska vinster, men du slipper oroa dig för räntehöjningar och ekonomiska förluster. Det är en boendeform som gör det möjligt för fler att ha en bostad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar