översätt

Trevligare utan hyresgäster?

Blir det trevligare utan hyresgäster?

Vid ombildningar brukar man ofta argumentera för att det blir tryggare och trevligare i området. En bostadsrättsförening ger inflytande i vardagen, brukar det heta. Fast redan i dag finns det alla möjligheter att engagera sig i frågor som rör boendet på Multrågatan och Håsjögränd, genom exempelvis Råckstahyresgästernas intresseförening

Man behöver inte äga sin bostad för att känna engagemang i sitt närområde. Efter en ombildning till bostadsrätter finns det däremot risk att grannar som inte har samma ekonomiska förutsättningar hamnar i konflikter om nivå på underhåll, reperationer och tjänsteleveranser (tv, telefoni och så vidare). Grannar blir vid en ombildning ekonomiskt beroende av varandra, vilket självklart också kan bidra till konflikter.

Större frihet och större ansvar är andra positiva aspekter av ombildningen, brukar det hävdas. Men friheten att renovera sin lägenhet utan att tillfråga nuvarande hyresvärd måste ställas mot det ekonomiska ansvar som ägandet skapar. Bostadsrätter innebär att de boende själva får sköta praktiska sysslor, administration och ekonomi.

Efter en ombildning kommer boendesituationen och trivseln i kvarteret inte bara att vara något som vi som bor här påverkar. Även marknaden kommer få ett finger med i spelet.

Bostadspriserna har stigit snabbare i Stockholm än i någon annan europeisk stad de senaste åren. Samtidigt varnar ekonomer för en bostadsbubbla. Vad händer i Råcksta om bubblan brister? Är det värt att låta ångest över räntelägen och skuldamorteringar flytta in i våra hus bara för att vi själva ska få bestämma hur köksluckorna ska vara målade?

Vi tycker inte det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar