översätt

torsdag 18 september 2014

Konsulter med egenintresse ska övertyga oss att ombilda


Sommaren är över, valet är överstökat och i dag meddelades vi om att en bostadsrättsförening för husen i kvarteret har bildats. Enligt Bolagsverket finns inte bostadsföreningen formellt ännu, men det är gissningsvis bara en tidsfråga.

Styrelsen för föreningen har anlitat ombildningskonsulterna på företaget Bergman & Partner i syfte att övertyga tveksamma grannar om varför vi bor ombilda. Två tredjedelar av oss som bor här måste vilja vara med på en ombildning, men där är föreningen inte ännu.

Först måste de få fastigheterna värderade och då krävs att fler av oss grannar säger att vi vill undersöka möjligheterna att ombilda.

Därför vill nu bostadsrättsföreningen nu ha in fler intresseanmälningar.

För att föreningen ska kunna gå vidare och få fastigheten värderad måste en intresseanmälan lämnas in till Wallenstam. För att värdering ska göras krävs att minst 40 procent av de boende är intresserade.

En intresseanmälan ska bestå av:

Registreringsbevis från Bolagsverket (högst 6 månader gammalt)
Intresseanmälan från bostadsrättsföreningen i original
Individuella intresseanmälningar i original

Om du inte är säker på att du vill ombilda, lämna inte in några intresseanmälningar. Trots att föreningen säger att anmälningarna inte är bindande så gäller detta:

Om tillräckligt många hyresgäster (40 procent, som sagt) skickar in en intresseanmälan till bostadsrättsföreningen så drar en process igång som inte är slut innan frågan har avgjorts på en köpstämma - dit kan det vara minst ett år.

Tills dess kommer Wallenstam att stoppa all planerad renovering och allt underhåll av våra lägenheter och fastigheterna.

Det är också viktigt att komma ihåg att konsulten inte är en neutral expert. Vem som helt kan kalla sig ombildningskonsult och är först och främst en smart affärsidé.

Det är också viktigt att veta att många konsulter bara tjänar pengar om ombildningen faktiskt går igenom. Om Bergman & Partner misslyckas med att övertyga oss grannar så kommer de alltså att ha arbetat gratis för bostadsrättsföreningen.

De kommer att vilja få igenom ombildningen oavsett vilka konsekvenser det kan få för oss som bor här.

Det är konsulten som tar fram alla underlag inför beslutet om ombildningen, från besiktningsprotokoll till en ekonomisk plan. Granska allt material de skickar ut med mycket kritisk blick.

Vi har återigen kontaktat Hyresgästföreningen och kommer kalla till informationsmöte med dem.

På återhörande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar