översätt

söndag 22 juni 2014

Informationsspridning i dag


I dag delade vi ut flygblad och informationsbroschyrer i trappuppgångarna för att informera om att nätverket finns och att vi är fler grannar som inte vill ombilda hyreslägenheterna på Multrågatan och Håsjögränd.

En del trevliga samtal med grannar blev det också. Det är tydligt att många hyresgäster upplever att hyrorna i kvarteret Kontot och Tabulatorn i dag är alldeles för höga i relation till det skick som lägenheterna är i: dåligt målade väggar, drag, sprickor i väggarna, dåligt tätade fönster osv.

Där är hoppet för en del att en ombildning ska få ner boendekostnaderna, men eftersom den nybildade bostadsrättsföreningen kommer få stå för den upprustningen är det väl sannolikt att  våra boendekostnader i stället kommer öka.

Bland de grannar som redan visste att de är emot ombildning så tog många upp att de ser det som en för stor ekonomisk risk och att ansvaret det kommer innebära kommer bli för stort. Andra sade sig inte ha de ekonomiska muskler som krävs för att köpa sin lägenhet. 

Vi har också fått kontakt med Hyresgästföreningen i Stockholm som vill hjälpa oss att arrangera ett informationsmöte om vad ombildningarna kommer att innebära. Vi återkommer med info om det så snart vi kan!

Dessutom har vi nu skaffat en Facebook-grupp för samtal och informationsutbyte mellan oss grannar. Gå gärna med där!

Vi ses på gårdarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar